บริษัทผลิตอุปกรณ์การผลิต C

ใช้งาน Pick to Light Systems และ Projection Picking System ®PPS สร้างประสิทธิผลในการป้องกันการประกอบผิดพลาดของชิ้นส่วนควบคุมการทำงานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต และป้องกันชิ้นส่วนขาดสต็อก

 • รายการผลิตภัณฑ์:ชิ้นส่วน
 • วงการธุรกิจ:โรงงานผลิต
 • หัวข้อปัญหา:การป้องกันความผิดพลาด
 • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
 • สินค้า:SW SeriesProjection Picking System(PPS)

ภูมิหลังปัญหา

บริษัทได้ค้นหาระบบเพื่อป้องกันการประกอบผิดพลาดของชิ้นส่วนควบคุมการทำงานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต และป้องกันชิ้นส่วนขาดสต็อก เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

 • งาน ล่าช้า และเกิดความผิดพลาดเป็นจำนวนมาก
 • ใช้เวลามากในการสอนงาน งาน

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

 1. ลดชั่วโมงแรงงานที่เสียไปจากการปฏิบัติงานล่าช้าหรือการส่งชิ้นส่วนออกจากคลังที่ผิดพลาด และยังช่วยลดเวลาสอนงานอีกด้วย
 2. เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ การนำระบบมาใช้เป็นการสร้างมาตรการป้องกันการประกอบผิดพลาดของชิ้นส่วนควบคุมการทำงานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต และป้องกันชิ้นส่วนขาดสต็อก
 3. Pick to Light Systems ช่วยให้ไม่ว่าใครก็สามารถปฏิบัติงาน งาน ได้อย่างไม่ผิดพลาด และช่วยลดการปฏิบัติงานล่าช้าได้อีกด้วย
 4. Projection Picking System ®PPS ช่วยลดความผิดพลาดในการ งาน และการใช้รูปภาพหรือตัวหนังสือแสดงข้อมูลเตือน ช่วยลดการจัดวางผิดตำแหน่งได้เป็นอย่างมาก
 5. เนื่องจากไม่จำเป็นต้องจัดทำรายการและไม่ต้องจำตำแหน่ง Picking ช่วยให้สามารถลดชั่วโมงแรงงานในการสอนงาน และเป็นการลดภาระพนักงาน ลดชั่วโมงแรงงานในการสอนงานแก่ผู้ปฏิบัติงานจาก 2 สัปดาห์ เป็น 3 วัน ลดได้ 7 วัน ≒ 8 แสนเยน/ปี
 6. ชั่วโมงแรงงานของไลน์ประกอบที่เสียไปจากการ งาน ล่าช้าหรือการส่งชิ้นส่วนออกที่ผิดพลาดในส่วนงานวิศวกรรม ⇒ 17 นาที/วัน×10 คน ≒ 2.5 ล้านเยน/ปี

เนื้อหาโซลูชั่น

ในการจัดการชิ้นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ใช้งาน Pick to Light Systems และ Projection Picking System ®PPS โดยแยกตามการ งาน และชิ้นส่วนที่ใช้

 1. ใช้สแกนเนอร์สแกน QR โค้ดบนใบสั่งส่งชิ้นส่วนออกจากคลัง
 2. งาน ตามจำนวนที่สั่งการบน Light Modules หลังจากนั้น ใช้ AGV ขนย้ายไปยังสถานที่ปฏิบัติงานขั้นตอนต่อไป
 3. งาน ตามจำนวนที่สั่งการบน Light Modules แล้วจัดวางส่วนประกอบลงบน AGV
 4. การ งาน ชิ้นส่วนใช้ Projection Picking System ®PPS แสดงใบสั่งงานตามที่ระบุตำแหน่ง พร้อมกับฉายแสงไปยังตำแหน่งที่ต้อง งาน โดยผู้ปฏิบัติงานจะทำงานตามการสั่งการนั้น
 5. เมื่อ งาน เรียบร้อยแล้ว ใช้ AGV ขนย้ายส่วนประกอบไปยังไลน์ประกอบ
 6. ปฏิบัติงานประกอบ หลังจากนั้นส่งเข้ากระบวนการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส่งเข้าคลังผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้