บริษัทเครื่องนุ่งห่ม A

ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 136% ! Pick to Light ที่คนไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้ง่าย!

 • รายการผลิตภัณฑ์:เครื่องนุ่งห่ม
 • วงการธุรกิจ: คลังสินค้าของบริษัทตนเอง
 • หัวข้อปัญหา:จำนวนเรื่องที่จะต้องจัดการมีจำนวนมาก
 • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
 • สินค้า:JW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • เดิมใช้ Handy Terminal สแกนบาร์โค้ดของสินค้าทีละชิ้น ถ้าสินค้ามี 40,000 ชิ้น ก็ต้องสแกน 40,000 ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นต้องสแกนโค้ดของร้านค้าด้วย ดังนั้นจึงส่งสินค้าออกได้สูงสุดแค่วันละ 40,000-50,000 ชิ้น
 • จำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาของพนักงาน 17-18 คนรวมกันในเวลาครึ่งปีมีถึง 1,300 ชั่วโมง
 • เนื่องจากจำเป็นต้องใช้มือหนึ่งถือ Handy Terminal อีกมือหนึ่งถือสินค้า จึงเป็นงานที่ลำบากที่จะต้องถือสินค้าชิ้นใหญ่เพราะไม่สามารถถือสองมือได้

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเป็น 136% ของแต่ก่อนที่จะนำระบบนี้มาใช้

 1. สามารถลดจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาลงได้ครึ่งหนึ่ง และสามารถลดได้อีกโดยจะขึ้นอยู่กับการปรับปรุง !
 2. เนื่องจากวิธีการทำงานไม่ซับซ้อน คนที่เข้ามาทำงานวันแรกก็สามารถทำงานได้ง่าย
 3. เนื่องจากมือทั้งสองข้างว่าง จึงสามารถใช้ทั้งสองมือในการจำแนกและแจกจ่ายสินค้าชิ้นใหญ่ได้ เช่น รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ทำให้ความเครียดที่จะต้องถือสินค้าชิ้นใหญ่ด้วยมือเดียวหมดไป

เนื้อหาโซลูชั่น

Put to Light Systems

 • สแกนสินค้าโดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด
 • จำแนกสินค้าตามจำนวนที่แสดงใน Light Modules ที่ติดตั้งที่ชั้นท่อเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้