บริษัทเครื่องนุ่งห่ม B

ทำการติดตั้งด้วยตนเอง ใช้ Package Software ทำให้เป็นงานที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ง่าย

 • รายการผลิตภัณฑ์:เครื่องนุ่งห่ม
 • วงการธุรกิจ:3PL
 • หัวข้อปัญหา:ต้องการป้องกันความผิดพลาด
 • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้นการหว่าน
 • สินค้า:MWU Series

ภูมิหลังปัญหา

 • จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงาน 2 คนเสมอในแต่ละ SKU โดยมีผู้อ่านออกเสียงรายชื่อรายการที่จะจำแนก และผู้ทำงานจำแนก
 • มีสินค้าที่คล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก แบ่งแยกได้ยาก จึงเกิดความผิดพลาดในการจำแนก
 • จำเป็นต้องมีระบบที่รองรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานตามปริมาณสินค้าที่จะส่งเป็นระบบการหยิบทีละชิ้นหรือระบบการหว่าน

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้ Package Software ที่ราคาถูกและมีความยืดหยุ่น

〈การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ〉

 1. เดิมต้องใช้ผู้ปฏิบัติงาน 2 คนคือคนอ่านกับคนจำแนก แต่ได้เปลี่ยนเป็นการอ่านข้อมูลแค่ร้านค้าและฉลาก SKU ก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยสายตาว่าสถานที่ปลายทางการจำแนก สินค้าที่จะ Picking และจำนวนคือเท่าไร จึงไม่จำเป็นต้องมีคนอ่าน

〈การใช้งานระบบ〉

 1. ใช้งานด้านระบบของแพ็คเกจซอฟต์แวร์ และทำการสับเปลี่ยนระหว่าง Pick to Light/Put to Light ตามปริมาณสินค้า ลูกค้าและจำนวนผู้ปฏิบัติงาน กลายเป็นระบบการดำเนินการที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลง

〈ต้นทุนในการติดตั้ง〉

 1. พนักงานของศูนย์ขนส่งกระจายสินค้าเป็นติดตั้งเอง จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

เนื้อหาโซลูชั่น

Package "Master of Parts" Master Type

ในแพ็คเกจซอฟต์แวร์ สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้ข้อมูลการส่งสินค้าในแถวแนวตั้งแถวไหน โดยกำหนดเมื่อเริ่มการทำงาน แยกใช้วิธีการทำงานออกเป็น 2 วิธีคือ Pick to Light ในหน่วยของ SKU กับ Put to Light ในหน่วยของร้านค้า
ลูกค้าดำเนินการติดตั้งเองโดยทางเราทำการชี้แนะแนวทาง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้