บริษัทเครื่องนุ่งห่ม C

รองรับตำแหน่งจัดวางของที่มีช่องห่างแคบ ! ประหยัดพื้นที่โดยใช้ Compact Display !!

  • รายการผลิตภัณฑ์:เครื่องนุ่งห่ม
  • วงการธุรกิจ:3PL
  • หัวข้อปัญหา:ต้องการป้องกันความผิดพลาด
  • วิธีการทำงาน: การหยิบทีละชิ้น

ภูมิหลังปัญหา

  • เนื่องจากรายการสินค้าส่วนมากจะมีราคาแพงและเป็นสินค้าที่จะผลิตเมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้ว จึงไม่สามารถปล่อยให้เกิดความผิดพลาดในการส่งสินค้าได้
  • ภายใต้สภาวะตึงเครียดข้างต้น จะต้องทำงาน Picking ทั้งหมดโดยการใช้รายชื่อรายการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเครียดอย่างมาก ทำให้อัตราส่วนพนักงานที่ทำงานอยู่นาน ๆ ต่ำ
  • สินค้ามีขนาดเล็ก ชั้นวางของก็มีขนาดเล็กที่มีความกว้างของชั้นวางแคบ จึงติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือได้ยาก

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ติดตั้ง Light Modules ที่ชั้นวางขนาดเล็กด้วย

  1. สามารถปรับเปลี่ยนการทำงาน Picking ให้เป็นแบบ Digital ได้เพราะสามารถติดตั้ง Light Modules ที่ชั้นวางที่มีขนาดเล็กได้
  2. สามารถทำงานเป็นระยะเวลายาวนานได้โดยไม่มีความเครียดด้วยการใช้ Pick to Light Systems
  3. นอกจากนี้ ความเที่ยงตรงในการทำงานก็สูงขึ้นและประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นเป็น 8 เท่าของที่ผ่านมาในช่วงที่ยุ่งที่สุด (400 ชิ้น/ชั่วโมง)

เนื้อหาโซลูชั่น

Pick to Light Systems ที่ใช้ Compact Display

Pick to Light Systems ที่ใช้ Compact Display ที่สามารถติดตั้งที่ชั้นวางของแคบ ๆ ได้ เมื่อจะทำการส่งสินค้า จะใช้ Handy Wireless Terminal ในการตรวจสอบสินค้าที่จะส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้