บริษัทอุปกรณ์เครื่องเสียง

ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ชำนาญในการทำงานโดยใช้ Block Automatic Payout !!

 • รายการผลิตภัณฑ์:สินค้าเบ็ดเตล็ด
 • วงการธุรกิจ:โรงงานประกอบ
 • หัวข้อปัญหา:การเพิ่มความเร็ว
 • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
 • สินค้า:JW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • ประสิทธิภาพการทำงานไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้ามีหลากหลายชนิดและจำนวนน้อย
 • รูปแบบการบรรจุหีบห่อมีหลายแบบ เช่น อยู่ในกล่อง มาเป็นชิ้นแยก เป็นต้น และมีจำนวนมากส่งเข้ามาในคลัง จึงทำให้ใช้แรงงานมากในการดูแลจัดการสินค้า
 • ขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความช่ำชอง ใช้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีประสบการณ์เข้าทำงาน

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ควบคุมกล่องบรรจุพับได้โดยทำงานสัมพันธ์กับอุปกรณ์ลำเลียง

 1. กล่องบรรจุพับได้จะแยกไหลไปที่บล็อกที่ต้องทำงาน Picking โดยอัตโนมัติ ลดการทำงานตรวจสอบของผู้ปฏิบัติงานลงได้อย่างมาก
 2. พนักงานมือใหม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหาเพราะจะดูคำสั่ง Picking จาก Light Modules
 3. การดูแลจัดการคลังเก็บของมีความชัดเจนขึ้น
 4. สามารถกำหนดระยะเวลาการทำงานให้เป็นมาตรฐานได้ สามารถจัดวางคนได้ตามการคาดการณ์จำนวนสินค้าที่จะส่งออกไปและลดเวลาการทำงานที่สิ้นเปลือง (จัดวางคนตามจำนวนสินค้าที่จะส่งออกไป)

เนื้อหาโซลูชั่น

ระบบใช้งาน Pick to Light ร่วมกับการตรวจสอบการจ่ายสินค้าออกแบบ POS

สร้างระบบที่ใช้งาน Pick to Light ร่วมกับการตรวจสอบการจ่ายสินค้าออกแบบ POS จากการตรวจความคืบหน้าของการทำงาน สามารถวางตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถลดระยะเวลาการทำงานที่สิ้นเปลืองได้โดยกำหนดการทำงานให้เป็นมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้