บริษัทจำหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ A

Put to Light Systems (การหว่าน) ที่แม่นยำในศูนย์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ใช้ Poka-Yoke Gate Display ป้องกันความผิดพลาด

 • รายการผลิตภัณฑ์:สินค้าเบ็ดเตล็ด
 • วงการธุรกิจ:การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • หัวข้อปัญหา:การป้องกันความผิดพลาด
 • วิธีการทำงาน:การหว่าน
 • สินค้า:SAS Shutter Assortment System

ภูมิหลังปัญหา

 • เนื่องจากเป็นธุรกิจสำหรับลูกค้ารายบุคคล จึงจำเป็นต้องลดความผิดพลาดในการจำแนกประเภทสินค้าให้เป็นศูนย์เท่าที่สามารถทำได้
 • สินค้ามีมากกว่า 10,000 รายการ ทั้งขนาด น้ำหนัก และจำนวนสั่งซื้อหลากหลาย จึงจำเป็นต้องใช้ระบบที่รับมือได้อย่างยืดหยุ่น

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

 1. ใช้ AI ตัดสินว่าจะใช้ระบบ Put to Light Systems (การหว่าน) โดยใช้ Poka-Yoke Gate Display หรือ Order Picking แบบ HHT (การหยิบทีละชิ้น) โดยพิจารณาจากข้อมูล เช่น จำนวนประเภทสินค้าต่อ 1 การสั่งซื้อ ขนาด และความถี่ในการส่งสินค้าออก เป็นต้น ซึ่งการทำงานนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตได้สูง
 2. การใช้งาน Poka-Yoke Gate Display ไม่เพียงแต่ป้องกันความผิดพลาดในการจำแนกสินค้า (การหว่าน) เท่านั้น แต่ยังทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถปฏิบัติงานจำแนกสินค้า (การหว่าน) ได้ เนื่องจาก Gate เปิดเข้าด้านในจึงสามารถกดปุ่มปิดได้โดยไม่บดบังตัวเลขจำนวนที่แสดงอยู่

เนื้อหาโซลูชั่น

งานจำแนกสินค้า (การหว่าน) โดยใช้ Poka-Yoke Gate Display

 1. กล่องพลาสติกโลจิสติกส์บรรจุสินค้าที่ผ่านการ Total picking โดย HHT มาถึง

เตรียมการ

 1. เลือกกลุ่มใน PC สแกนบาร์โค้ดของกล่องพลาสติกโลจิสติกส์ แล้วจำแนกช่องใส่สินค้าตามปลายทางที่จะส่งสินค้าออก

เริ่มปฏิบัติงาน

 1. เมื่อสแกน JAN ของสินค้าในกล่องพลาสติกโลจิสติกส์แล้ว Poka-Yoke Gate ของช่องที่จะใส่สินค้าจะเปิดเข้าด้านใน
 2. ใส่สินค้าลงในช่องที่เปิดออก
 3. เมื่อกดปุ่มบน Poka-Yoke Gate Display เกทของ Poka-Yoke Gate จะปิด

ทำซ้ำ

 1. เมื่อการจำแนกสำหรับช่องนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะแสดงคำว่า “END” บน Poka-Yoke Gate Display
 2. เมื่อกด Poka-Yoke Gate Display จะเป็นการพิมพ์ใบส่งสินค้าและรายละเอียดรายการสินค้า
 3. เมื่อสแกนบาร์โค้ดบนใบส่งสินค้า Poka-Yoke Gate ของช่องนั้นจะเปิดเข้าด้านใน
 4. ใส่ใบส่งสินค้าลงในช่องที่เปิดออก และดันกล่องพลาสติกโลจิสติกส์เข้าด้านในของชั้น
 5. กดปุ่มบน Poka-Yoke Gate Display เพื่อปิด Poka-Yoke Gate