ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เปลี่ยนรายการตรวจสอบจากกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยแสดงในแท็บเล็ต พร้อมกับใช้งาน Smart Card เป็นฉลากสินค้าเพื่อจำแนกสินค้า

 • วงการธุรกิจ:โรงงานผลิต
 • หัวข้อปัญหา:ไร้กระดาษ
 • วิธีการทำงาน:SmartCard

ภูมิหลังปัญหา

 • ใช้กระดาษในปริมาณมากเป็นภาระอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม
 • การป้อนข้อมูลจากกระดาษด้วยมือและการจัดเก็บกระดาษเป็นภาระ

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษเลย เป็นการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

 1. การเปลี่ยนรายการตรวจสอบจากกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดภาระในการพิมพ์ การค้นหาหน้าที่ต้องการ การป้อนข้อมูลด้วยมือในภายหลังเพื่อแปลงเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษากระดาษในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น
 2. ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษเลย เป็นการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม (20 แผ่น x 400 เครื่อง = 8000 แผ่น/วัน *ขณะใช้งานเต็มกำลัง) สามารถเขียนแก้ข้อมูลได้ไม่จำกัดครั้งจึงใช้ซ้ำได้
 3. ใช้กล่องสำหรับติดตั้ง Smart Card โดยเฉพาะ ถอดใส่ง่าย
 4. การแสดงกระบวนการต่อไปด้วยขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นสภาพสินค้าตกค้างได้อย่างง่ายดาย การเปลี่ยนการแสดงในแต่ละกระบวนการช่วยให้เข้าใจง่าย

เนื้อหาโซลูชั่น

เปลี่ยนรายการตรวจสอบจากกระดาษเป็นแท็บเล็ต และใช้งาน Smart Card เป็นฉลากสินค้า

 • แสดงกระบวนการในปัจจุบันและกระบวนการต่อไปใน Smart Card
 • บันทึกกระบวนการที่เสร็จสิ้นแล้วลงในหน่วยความจำขนาดใหญ่ (16 KB) สำหรับแต่ละกระบวนการ
 • ในกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้ายสามารถทำให้เป็นการอ่านข้อมูลโดยอัตโนมัติได้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้