บริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร A

สามารถทำงาน 5 รายการในเวลาเดียวกัน ! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอย่างมาก ! !

 • รายการผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • วงการธุรกิจ:3PL
 • หัวข้อปัญหา:จำนวนเรื่องที่จะต้องจัดการมีจำนวนมาก
 • วิธีการทำงาน:การหว่าน
 • สินค้า:JW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • เนื่องจากสินค้ามีหลายชนิดและจำนวนไม่มาก ประสิทธิภาพการทำงานจึงไม่กระเตื้องขึ้น
 • รูปแบบการบรรจุหีบห่อมีหลายแบบ เช่น อยู่ในกล่อง มาเป็นชิ้นแยก เป็นต้น และมีจำนวนมากส่งเข้ามาในคลัง จึงทำให้ใช้แรงงานมากในการจัดการสินค้า
 • ช่วงเวลาที่ของส่งเข้ามาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับผู้จำหน่าย จึงทำให้เสียเวลามากกว่าของจะเข้ามาและนำออกไปส่งให้ลูกค้าได้

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ทำให้ 120 เคส/ชั่วโมง/คน เกิดขึ้นได้โดยการทำงาน 5 รายการในเวลาเดียวกัน

 1. จากการแสดงว่าเป็นแบบหีบห่อหรือแบบแยกชิ้น ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนว่ามีกี่รายการที่เข้าข่ายการทำงานจำแนก
 2. สามารถลดเวลาทำงานลงได้อย่างมากเนื่องจากสามารถทำการจำแนกของที่ส่งเข้ามาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
 3. เนื่องจากสามารถดูแลจัดการความคืบหน้าในการทำงานได้แบบเรียลไทม์ จึงทำให้ตัดสินใจได้ว่าจะใช้จำนวนรถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขนส่งกี่คันตามสภาพการทำงานในปัจจุบัน
 4. รองรับการส่งสินค้าหลายชนิดในจำนวนน้อย ประสิทธิภาพการผลิตและความเที่ยงตรงสูงขึ้น

เนื้อหาโซลูชั่น

การใช้ระบบการตรวจของร่วมกับ Put to Light

ได้สร้างระบบที่ใช้งานร่วมระหว่าง การตรวจสอบของเข้าโดยใช้ Wireless Handy Terminal กับ Put to Light ที่สามารถทำงาน 5 รายการได้ในเวลาเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้