บริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร B

ทำงาน Picking กับตรวจสอบสินค้า พร้อมกัน

 • รายการผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • วงการธุรกิจ:3PL
 • หัวข้อปัญหา:การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
 • สินค้า:JW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • ปริมาณในแต่ละวันมีจำนวนมากเนื่องจากส่งสินค้าให้ร้านขายปลีก
 • จุดที่เป็นปัญหาคือความเที่ยงตรงของการ Picking ที่จะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงาน
 • หลังจาก Picking จะต้องมีขั้นตอนตรวจสอบสินค้าต่างหากด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เวลา

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

สามารถลดการใช้พื้นที่โดยการทำงาน Picking พร้อมกับตรวจสอบสินค้า

 1. ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นจากการนำ Pick to Light Systems มาใช้
 2. เนื้อหาการปฏิบัติงานที่พนักงานมือใหม่ก็สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
 3. ความเที่ยงตรงเพิ่มสูงขึ้นจากการนำระบบตรวจสอบสินค้ามาใช้
 4. สามารถลดการใช้พื้นที่โดยการทำงาน Picking พร้อมกับตรวจสอบสินค้า

เนื้อหาโซลูชั่น

การใช้งาน Pick to Light ร่วมกับระบบตรวจสอบสินค้า

สร้างระบบตรวจสอบสินค้าในไลน์เดียวกับ Pick to Light
จากการที่มีระบบตรวจสอบสินค้าในไลน์เดียวกัน แม้จะมีความผิดพลาดในการ Picking แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้น ก็สามารถแก้ไขได้โดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังสามารถลดต้นทุน เช่น ค่าแรงได้เนื่องจากใช้ผู้ปฏิบัติงาน 1 คนทำงานตั้งแต่การ Picking ไปจนถึงการตรวจสอบสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้