บริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร C

สามารถทำงานจำแนกได้พร้อมกัน 5 คน ! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมากโดยใช้ Wireless Display !!

 • รายการผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • วงการธุรกิจ:3PL
 • หัวข้อปัญหา:การเพิ่มความเร็ว
 • วิธีการทำงาน:การหว่าน
 • สินค้า:NW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • ใช้ Put to Light ชนิดมีสายอยู่ แต่พออยากจะเพิ่มร้านค้าหรือเปลี่ยนแปลงไลน์ตามปริมาณสินค้าและร้านค้าที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่สามารถทำได้ทันทีเนื่องจากเป็นอุปกรณ์แบบยึดติดอยู่กับที่
 • จากการที่ปริมาณสินค้ามีเพิ่มขึ้น ทำให้ทำงานเสร็จไม่ทันในเวลาทำงานบ่อยครั้งขึ้นจนส่งสินค้าล่าช้าบ่อยครั้งขึ้น
 • เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานเป็นชาวต่างชาติและผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก จึงต้องเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและให้ผลทันที
 • เนื่องจากต้องส่งสินค้าเป็นกล่องใหญ่ จึงอยากจะให้ทำงานแบบใช้ทั้งสองมือได้
 • เนื่องจากตอนนี้เป็นศูนย์โดยเฉพาะ การจะย้ายไปอยู่ศูนย์ที่มีพื้นที่กว้างขึ้นนั้นทำได้ลำบาก

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ความเร็วในการจำแนกเพิ่มขึ้น 20% ทั้งที่ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 5 คนเท่าเดิมเหมือนที่ผ่านมา

 1. สามารถเปลี่ยนแปลงแผนผังหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนร้านได้ในวันนั้นเลยเพื่อรองรับปริมาณสินค้าหรือร้านค้าที่เพิ่มขึ้น
 2. สามารถกดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงให้ต่ำลงได้เนื่องจากไม่มีการก่อสร้างโดยผู้จำหน่ายเฉพาะทาง
 3. เนื่องจากติดตั้ง Light Modules ที่รถเข็นทรงสูง/รถเข็น/ตู้บรรจุสินค้าสำหรับส่งสินค้า จึงสามารถใช้พื้นที่สำหรับจำแนกสินค้าหลังจ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้เป็นพื้นที่อิสระ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้