HOKURIKU TRUC UNSO CO.LTD

ใช้งาน Wireless Light Modules ซึ่งสามารถปฏิบัติงานพร้อมกัน 5 คนในเวลาเดียวกัน ในการจำแนกชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ติดตั้ง Light Modules แบบมีสายได้ยาก

 • รายการผลิตภัณฑ์:สินค้าเบ็ดเตล็ด
 • วงการธุรกิจ:3PL
 • หัวข้อปัญหา:การเพิ่มความเร็ว
 • วิธีการทำงาน:การหว่าน
 • สินค้า:NW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • มีกำหนดการว่าจำนวนสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณเท่าตัว แต่การจ้างงานมีอุปสรรคทำให้เพิ่มกำลังคนได้ยาก และไม่สามารถรับมือได้ด้วยวิธีการ Picking ตามลิสต์ในปัจจุบันได้
 • เงื่อนไขสัญญาที่มีกับลูกค้าประจำได้มีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องรวบรวมสินค้าภายในระยะเวลาอันสั้นในวันที่สินค้าเข้า
 • เนื่องจากต้องจัดการกับสินค้าขนาดใหญ่ เช่น วัตถุจำพวกกระดาษ หรือราวตากผ้า ในทางกายภาพจึงยากต่อการติดตั้ง put-to-light systems แบบมีสาย
 • มีความกังวลว่าในการปฏิบัติงาน put-to-light systems พร้อมกันหลายคน อาจกดปุ่มสีงานของผู้ปฏิบัติงานคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ประสิทธิภาพการรวบรวมสินค้าเพิ่มขึ้นทำให้ประสบความสำเร็จในการรับมือต่อปริมาณของที่เพิ่มขึ้นและลดเวลาลีดไทม์โดยไม่ต้องเพิ่มกำลังคน

 1. การใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของ Wireless Light Modules พร้อมกับดัดแปลงการจัดวางภายในคลังสินค้าช่วยให้สามารถปฏิบัติงานที่คาดการณ์ว่าจะต้องดำเนินการหลายงวดได้เสร็จในงวดเดียว ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 2. Light Modules แบบมัลติเวิร์ค 5 สีช่วยให้สามารถปฏิบัติงานพร้อมกัน 5 คนในเวลาเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดงานไม่ต้องกดปุ่มแต่ทำงานเชื่อมต่อกับการตรวจงานด้วยเครื่องสแกนเนอร์ ทำให้สามารถปฏิบัติงานพร้อมกันได้หลายคนโดยไม่ทำงานผิดสี
 3. เนื่องจากไม่ต้องถือกระดาษกับดินสอเดิน จึงปฏิบัติงานได้คล่องตัวขึ้น

เนื้อหาโซลูชั่น

Wireless put-to-light systems ที่รับมือต่อการจำแนกสินค้าสำหรับการปฏิบัติงานพร้อมกันหลายคน

 1. ติดตั้ง Wireless Light Modules ที่ชั้นวางสินค้า ใช้สแกนเนอร์อ่าน QR Code ที่บันทึก ID ของ Wireless Light Modules และ QR Code ของป้ายสาขา และเชื่อมโยงกับปลายทางที่จะส่งสินค้า ตรวจสอบว่าชื่อลูกค้าปลายทางที่แสดงอยู่บน Wireless Light Modules ถูกต้องหรือไม่
 2. หยิบสแกนเนอร์สีงานที่ตนเองรับผิดชอบจากทั้งหมด 5 เครื่อง (5 สี) แล้วแขวนคอด้วยสายแขวน
 3. ใช้สแกนเนอร์สแกนบาร์โค้ดของสินค้าที่เข้าคลัง
 4. นำสินค้าไปที่ช่องที่ Wireless Light Modules ส่องแสงเป็นสีที่ตนเองรับผิดชอบ และใส่สินค้าลงไปตามจำนวนที่แสดง เนื่องจากจะมีการสั่งการพร้อมกันครั้งละหลายสี จึงสามารถจำแนกชิ้นงานลงช่องเดียวกันหรือแซงหน้าได้อย่างอิสระ
 5. ใช้เครื่องสแกนเนอร์อ่าน QR Code ของป้ายและปิดไฟสั่งการของ Light Modules
 6. ตรวจจำนวนคงเหลือของสินค้าที่ช่องที่จำแนกงานเป็นอันดับสุดท้าย
  จำนวนสินค้าที่เหลืออยู่กับตัวจะแสดงขึ้น ตรวจสอบตัวเลขนั้นเพื่อตรวจจำนวนที่จำแนก
 7. เมื่อเสร็จงานทั้งหมด ติดฉลากปลายทางลงบนลังสินค้า บรรจุหีบห่อแล้วส่งสินค้าออก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้