บริษัทขนส่งสินค้า A

ลดเวลาการทำงานจำแนกประเภท ! สามารถทำงานจำแนกประเภทได้พร้อมกัน 5 คน

 • รายการผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • วงการธุรกิจ:3PL
 • หัวข้อปัญหา:การเพิ่มความเร็ว
 • วิธีการทำงาน:การหว่าน
 • สินค้า:JW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • มีเพียงแค่ 1 คนเท่านั้นที่สามารถทำงานส่งสินค้าจำนวนมากตามที่ Light Modules (สีเดี่ยว) แสดง จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่เพิ่มขึ้น
 • ระยะเวลาการทำงานถูกจำกัดเนื่องจากเป็นศูนย์ส่งต่อสินค้าและเวลาที่ของเข้ามานั้นสั้นมาก
 • ต้องทำงานจำแนกว่าเป็นกล่องใหญ่ กล่องเล็กหรือเป็นชิ้นด้วยมือ จึงมีแต่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นได้

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ประสบความสำเร็จในการลดเวลาการทำงาน !

 1. ทำให้ 2,400 ชิ้น/ชั่วโมง/คน เกิดขึ้นจริงได้โดยการทำงานพร้อมกันทีเดียว 5 คน จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการลดเวลาการทำงานจำแนกสินค้า !
 2. การแสดงว่าเป็นกล่อง/เป็นชิ้นใน Light Modules ที่มี 5 หลักช่วยให้เข้าใจง่ายแม้จะมีจำนวนสินค้าที่ต้องจำแนกเยอะมากต่อ 1 ร้าน โดยมองเห็นจำนวนที่จะต้องจำแนกได้อย่างง่ายดายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 3. แม้จะเป็นพนักงานมือใหม่ก็สามารถทำงานได้ง่าย !
 4. รองรับการส่งสินค้าหลายชนิดในจำนวนน้อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความเที่ยงตรง

เนื้อหาโซลูชั่น

การใช้ระบบการจำแนกประเภทร่วมกับ Put to Light

สร้างระบบที่ใช้งานร่วมระหว่าง การจำแนกประเภทโดยใช้ Wireless Handy Terminal กับ Put to Light Systems

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้