บริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า A

ใช้งาน Projection Picking System ®PPS ร่วมกับเครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถ งาน ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรองาน

 • รายการผลิตภัณฑ์:ชิ้นส่วน
 • วงการธุรกิจ:โรงงานผลิต
 • หัวข้อปัญหา:การลดภาระผู้ปฏิบัติงาน
 • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
 • สินค้า:Projection Picking System(PPS)

ภูมิหลังปัญหา

 • งาน สกรูหลากชนิดโดยใช้รายการสั่งงาน เสียเวลาสูญเปล่าในการเตรียมงาน
 • งาน งาน ต้องคอยพึ่งพาผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีสกรูหลากชนิด ทำให้ งาน ผิดพลาด

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

สามารถ งาน ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรองาน

 1. การปฏิบัติงาน Picking โดยใช้ Projection Picking System ®PPS สำหรับสกรูจำนวนน้อยแต่มากชนิด และใช้งานเครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติสำหรับสกรูจำนวนมากแต่น้อยชนิด ช่วยให้สามารถป้อนงานเข้าไลน์ประกอบได้อย่างรวดเร็วขึ้น
 2. การ งาน โดยใช้ Projection Picking System ®PPS ร่วมกับเครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ ช่วยให้ไม่ว่าใครก็สามารถปฏิบัติงาน งาน ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 3. ฟังก์ชัน Poka-Yoke ป้องกันความผิดพลาดโดยระบบรู้จำรูปภาพด้วยกล้อง และการป้อนสกรูอัตโนมัติ ช่วยลดการ งาน ผิดพลาดได้เป็นอย่างมาก

เนื้อหาโซลูชั่น

การใช้งาน Projection Picking System ®PPS ร่วมกับเครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ

 1. ใช้สแกนเนอร์สแกนบาร์โค้ดบนกระบะจัดวางสกรูที่ งาน
 2. เมื่อสแกนแล้ว Projection Picking System ®PPS จะฉายแสงไปยังตำแหน่งของลิ้นชักที่จะ Picking โดยอัตโนมัติ
 3. ผู้ปฏิบัติงานหยิบสกรูจากลิ้นชักที่ฉายแสงตามจำนวนที่แสดงบนหน้าจอ
 4. ขณะปฏิบัติงาน หากเปิดลิ้นชักอื่นที่ไม่ได้สั่งการ ระบบจะเตือนผู้ปฏิบัติงานโดยใช้เสียงแจ้งเตือนและแสง (ฟังก์ชัน Poka-Yoke ป้องกันความผิดพลาดโดยระบบรู้จำรูปภาพด้วยกล้อง)
 5. เมื่อ งาน จากลิ้นชักเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสั่งการ งาน โดยเครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติบนหน้าจอ
 6. ผู้ปฏิบัติงานนำสกรูออกจากเครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติดังกล่าว แล้วปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้