บริษัทผู้ผลิต

Picking System ที่ช่วยให้คน 5 คนสามารถทำงานในเวลาเดียวกัน

 • รายการผลิตภัณฑ์:ชิ้นส่วน
 • วงการธุรกิจ:โรงงานประกอบ
 • หัวข้อปัญหา:การเพิ่มความเร็ว
 • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
 • สินค้า:JW SeriesSmartCard

ภูมิหลังปัญหา

 • เดิม Picking โดยดูรายชื่อรายการ จึงใช้เวลาทำงานนาน
 • ใช้เวลานานในการเก็บชิ้นส่วนเข้าคลัง
 • เวลาส่งกล่องที่ใส่ชิ้นส่วนที่ Picking แล้วไปที่หน้างานต่อไป ยุ่งยากที่จะต้องติดกระดาษที่เขียนข้อมูลของหน้างานต่อไปที่ตู้บรรจุของ
 • ได้มอบหมายงานการนำของออกจากคลังให้บริษัทภายนอกทำ แต่บริษัทภายนอกนั้นมีพนักงานเข้าออกบ่อยมาก จึงยุ่งยากในการอบรมแต่ละครั้ง

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ประสิทธิภาพการทำงาน Picking สูงขึ้นอย่างมาก!!

 1. ความเร็วในการทำงาน Picking เร็วขึ้นจนทำให้เวลาในการ Picking ลดลงครึ่งหนึ่ง สามารถเอาของในส่วนของวันรุ่งขึ้นออกจากคลังได้ด้วย
 2. การเอาของเข้าคลังทำได้ง่ายด้วยการชี้นำของ Light Modules
 3. ไม่จำเป็นต้องเขียนข้อมูลของหน้างานต่อไปด้วยมือแล้วเพราะเปลี่ยนมาใช้ Smart Card จึงช่วยลดเวลาในการกรอกและช่วยป้องกันการเขียนข้อมูลผิด

เนื้อหาโซลูชั่น

การใช้งาน Smart Card ร่วมกับ Pick to Light

สามารถจัดทำระบบที่สามารถทำงานได้พร้อมกัน 5 คนโดยใช้ Pick to Light Systems ยกเลิกการใช้มือเขียนข้อมูลของหน้างานต่อไปของชิ้นส่วนที่ Picking และหันมาใช้ Smart Card
การนำชิ้นส่วนเก็บเข้าคลัง Light Modules จะแสดงตำแหน่งสำหรับใส่ชิ้นส่วน ข้อมูลของจำนวนสินค้าในชั้นจะถูกแลกเปลี่ยนในระบบชั้นสูงแบบเรียลไทม์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้