บริษัทผู้ประกอบการผลิต A

การดูแลจัดการประวัติการทำงานในไลน์ผลิตง่ายขึ้นโดยการนำ Picking System มาใช้

  • รายการผลิตภัณฑ์:ชิ้นส่วน
  • วงการธุรกิจ:โรงงานประกอบสินค้า
  • หัวข้อปัญหา:การดูแลจัดการประวัติการทำงาน
  • วิธีการทำงาน:การผลิตแบบเซลล์
  • สินค้า:AW Series

ภูมิหลังปัญหา

  • เดิมไม่สามารถนำผลลัพธ์จริงของการ Picking ชิ้นส่วนในไลน์ประกอบมาใช้เป็นข้อมูลในการดูแลจัดการได้
  • เมื่อมีชิ้นส่วนใหม่ถูกเซ็ตเข้าไปในไลน์ประกอบ กว่าที่ผู้ปฏิบัติงานจะเคยชินกับสถานที่ทำงาน บ่อยครั้งที่ต้องหยุดไลน์เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการทำงาน Picking
  • มีบางครั้งที่ไม่ได้ใช้ไขควงที่ถูกต้องในการขันซึ่งในความเป็นจริงจะต้องใช้ไขควงไฟฟ้า

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ลดความผิดพลาดในการ Picking โดยรับข้อมูลประวัติการทำงานในไลน์ผลิต

  1. ก่อนหน้านี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องดูใบสั่งงานไปพร้อมกับทำงาน Picking แต่เมื่อนำระบบนี้มาใช้ ผู้ปฏิบัติงานจะ Picking ชิ้นส่วนตามไฟของ Light Modules ที่ติดขึ้นมาและทำการประกอบโดยไม่ต้องดูใบสั่งงาน ดังนั้นแม้จะมีชิ้นส่วนใหม่ถูกเซ็ตเข้าไปในไลน์ประกอบ ก็ไม่เป็นภาระ แม้จะไม่ได้เป็นผู้ชำนาญก็สามารถทำงานในไลน์ได้อย่างราบรื่น
  2. จากการใช้ 1pointI/O ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ไขควงไฟฟ้าที่ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรักษาประวัติการทำงานเป็นข้อมูลเอาไว้ได้

เนื้อหาโซลูชั่น

การใช้ 1pointI/O ร่วมกับ Pick to Light

ได้สร้าง Pick to Light Systems ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง ชิ้นส่วนที่ถูกต้องและลำดับที่ถูกต้องในการทำงานประกอบ เมื่อแผ่นฐานไหลมาถึง ไฟของ Light Modules ที่ชั้นวางชิ้นส่วนที่จะใช้ประกอบเข้ากับแผ่นฐานนั้นจะติดขึ้นมา ผู้ปฏิบัติงานจะหยิบชิ้นส่วนและใช้ไขควงไฟฟ้าเพื่อทำการประกอบ เนื่องจาก 1pointI/O ทำงานสัมพันธ์กับไขควงไฟฟ้า จึงสามารถดูแลจัดการการทำงานว่าใช้ไขควงไฟฟ้าที่ถูกต้องหรือไม่โดยใช้ประวัติการทำงาน ดูแลจัดการประวัติการทำงานโดยการแปลงเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ไฟพร้อมกับลดความผิดพลาดในการ Picking

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้