บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับสถาปัตยกรรม A

ระบบสนับสนุนการผลิตแบบเซลล์ที่ใช้ Projection Picking System PPS ช่วยลดระยะเวลาการสอนงานจาก 7 วันเป็น 2 วัน

 • รายการผลิตภัณฑ์:ชิ้นส่วน
 • วงการธุรกิจ:โรงงานประกอบ
 • หัวข้อปัญหา:ระยะเวลาการสอนงาน
 • วิธีการทำงาน:การผลิตแบบเซลล์
 • สินค้า:AW SeriesMWU SeriesProjection Picking System(PPS)

ภูมิหลังปัญหา

 • ที่ผ่านมาต้องใช้เวลาสอนงานเป็นระยะเวลายาวนานเนื่องจากในการผลิตหลายชนิดจำนวนน้อยมีแพทเทิร์นของขั้นตอนที่หลากหลาย
 • เนื่องจากวางชิ้นส่วนจำนวนมากในการผลิตไว้บริเวณรอบ ๆ เซลล์ ทำให้ต้องใช้พื้นที่มาก

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

 1. การแสดงวีดิทัศน์ ภาพ และข้อความทำให้ไม่จำเป็นต้องจำขั้นตอน ช่วยให้สามารถลดระยะเวลาการสอนงานโดยเฉลี่ยจาก 7 วันเป็น 2 วัน
 2. การประสานงานระหว่างฟังก์ชัน Poka-Yoke ของ Projection Picking System PPS
  กับสัญญาณไขควงไฟฟ้าช่วยให้สามารถป้องกันการหยิบชิ้นส่วนผิดและการลืมติดสลัก
 3. การปฏิบัติงานโดยสับเปลี่ยนทั้งชั้นสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดช่วยลดพื้นที่ที่จำเป็นรอบเซลล์ได้ 70%

เนื้อหาโซลูชั่น

ระบบสนับสนุนการผลิตแบบเซลล์ที่แสดงขั้นตอนการผลิตและติดตั้งฟังก์ชัน Poka-Yoke

 • สร้างแท่นปฏิบัติงานและกรอบที่ติดตั้งโปรเจคเตอร์และกล้อง ติดตั้งรถเข็นบรรทุกชั้นแบบลิ้นชักไว้ที่ด้านหลังของกรอบ
 • สแกนบาร์โค้ดของใบสั่งงานผลิตและชั้น แล้วเริ่มปฏิบัติงานโดยตรวจเทียบแต่ละชั้น
 • หยิบชิ้นส่วนออกจากช่องที่ Projection Picking System PPS ฉายแสง
 • หากเปิดลิ้นชักผิดช่อง เครื่องหมาย AR ด้านข้างของลิ้นชักจะตอบสนองทำให้ทั้งชั้นส่องแสงเป็นสีแดงและส่งเสียงแจ้งเตือน (ฟังก์ชัน Poka-Yoke ของ Projection Picking System PPS)
 • วีดิทัศน์ ภาพถ่าย และข้อความเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจะแสดงให้เห็นชัดบนพื้นที่แสดงส่วนบนให้ผู้ปฏิบัติงานทำตามนั้น
 • ในขั้นตอนการขันสกรู ไขควงไฟฟ้าจะเปิดสวิตช์ขึ้น เมื่อขันที่ตำแหน่งตามที่ Projection Picking System PPS สั่งการ จะได้รับสัญญาณสิ้นสุดจากไขควงไฟฟ้า และจำนวนคงเหลือของตำแหน่งที่ต้องขันจะลดลงไป 1 ตำแหน่ง
 • ปฏิบัติงานซ้ำตามขั้นตอนที่แสดงจนเสร็จงานสำหรับ 1 ชนิด

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้