บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช

ป้องกันการลืมหยิบโดยใช้ Block Relay Method Picking ! ความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก !!

  • รายการผลิตภัณฑ์:สินค้าเบ็ดเตล็ด
  • วงการธุรกิจ:คลังสินค้าของบริษัทตนเอง
  • หัวข้อปัญหา:การเพิ่มความเร็ว
  • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
  • สินค้า:JW Series

ภูมิหลังปัญหา

  • ต้องการทำงาน Picking อย่างมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากใช้อุปกรณ์ลำเลียงและมีสินค้าหลากหลายชนิดในจำนวนน้อย
  • ต้องการความเร็วในการทำงานที่เหมาะสมกับความเร็วของอุปกรณ์ลำเลียง
  • ป้องกันความผิดพลาดแบบหลงลืมที่เกิดจากการลืมหยิบหรือการอ่านผิดเนื่องจากใช้ Slip Picking ที่ใช้อุปกรณ์ลำเลียง

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ไม่มีของค้างบนอุปกรณ์ลำเลียง

  1. เพิ่มความเร็วในการทำงานโดยการจัดแบ่งผู้ปฏิบัติงานสำหรับแต่ละบล็อกและกำหนดขอบเขตการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 1 คนให้เล็กลง รองรับความเร็วของอุปกรณ์ลำเลียงจนไม่มีของค้างบนอุปกรณ์ลำเลียง
  2. โดยการเปลี่ยนเป็นระบบ Block Relay ทำให้ไม่เกิดการลืมหยิบและลดความผิดพลาดโดยใช้ฟังก์ชัน Poka-Yoke (สัญญาณเตือนดัง)

เนื้อหาโซลูชั่น

Package “Master of Supply Parts with Block Relay”

สร้างระบบที่ใช้ฟังก์ชัน Poka-Yoke (ระบบป้องกันความผิดพลาด) เพิ่มเข้าไปใน Package "Master of Supply Parts with Block Relay" เนื่องจากความเร็วในการ Picking สูงขึ้น จึงสามารถตรวจสอบสินค้าโดยใช้อุปกรณ์สวมใส่ (ใช้อีกระบบหนึ่ง) ได้ในระหว่างที่รอการ Picking ครั้งต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้