บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ลดลีดไทม์ของคำสั่งซื้อที่มีหลายรูปแบบหลายชนิดโดยการนำ Pick to Light Systems มาใช้

  • รายการผลิตภัณฑ์:ชิ้นส่วน
  • วงการธุรกิจ:โรงงานประกอบสินค้า
  • หัวข้อปัญหา:การป้องกันความผิดพลาด
  • วิธีการทำงาน:การผลิตแบบเซลล์

ภูมิหลังปัญหา

  • จำเป็นต้องลดลีดไทม์จนถึงวันส่งสินค้าเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่มีหลายรูปแบบหลายชนิดจากลูกค้า
  • จำเป็นต้องแจกจ่ายชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วและแม่นยำไปสู่กระบวนการการประกอบซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตช่วงท้าย

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ลดความผิดพลาดในการแจกจ่ายชิ้นส่วนไปที่กระบวนการการประกอบได้อย่างมาก

  1. ประสิทธิภาพการทำงาน Picking สูงขึ้น ไม่ว่าใครก็สามารถทำงาน Picking ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทำให้สามารถลดลีดไทม์ลงได้สำเร็จ
  2. ลดความผิดพลาดในการแจกจ่ายชิ้นส่วนไปที่กระบวนการการประกอบได้อย่างมาก ซึ่งมีผลทำให้สามารถดำรงรักษาคุณภาพที่มีความเสถียรได้

เนื้อหาโซลูชั่น

Packaged Software “Master of Parts”

  • Pick to Light Systems ที่ใช้ซอฟต์แวร์ในรูปแบบที่เป็นแพ็คเกจ
  • ระบบทำงานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งจะสั่งงานผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ดวงไฟหลังจากใช้สแกนเนอร์อ่าน Slip ทำให้เป็นวิธีการทำงาน Picking ที่ง่ายดายและไม่ว่าใครก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้