บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ลดลีดไทม์ของคำสั่งซื้อที่มีหลายรูปแบบหลายชนิดโดยการนำ Pick to Light Systems มาใช้

 • รายการผลิตภัณฑ์:ชิ้นส่วน
 • วงการธุรกิจ:โรงงานประกอบสินค้า
 • หัวข้อปัญหา:การป้องกันความผิดพลาด
 • วิธีการทำงาน:การผลิตแบบเซลล์
 • สินค้า:AW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • จำเป็นต้องลดลีดไทม์จนถึงวันส่งสินค้าเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่มีหลายรูปแบบหลายชนิดจากลูกค้า
 • จำเป็นต้องแจกจ่ายชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วและแม่นยำไปสู่กระบวนการการประกอบซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตช่วงท้าย

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ลดความผิดพลาดในการแจกจ่ายชิ้นส่วนไปที่กระบวนการการประกอบได้อย่างมาก

 1. ประสิทธิภาพการทำงาน Picking สูงขึ้น ไม่ว่าใครก็สามารถทำงาน Picking ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทำให้สามารถลดลีดไทม์ลงได้สำเร็จ
 2. ลดความผิดพลาดในการแจกจ่ายชิ้นส่วนไปที่กระบวนการการประกอบได้อย่างมาก ซึ่งมีผลทำให้สามารถดำรงรักษาคุณภาพที่มีความเสถียรได้

เนื้อหาโซลูชั่น

Packaged Software “Master of Parts”

 • Pick to Light Systems ที่ใช้ซอฟต์แวร์ในรูปแบบที่เป็นแพ็คเกจ
 • ระบบทำงานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งจะสั่งงานผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ดวงไฟหลังจากใช้สแกนเนอร์อ่าน Slip ทำให้เป็นวิธีการทำงาน Picking ที่ง่ายดายและไม่ว่าใครก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้