ร้านขายยา A

ชั้นจัดเก็บยา Projection Picking System สามารถทำงานได้พร้อมกัน 5 คน

  • รายการผลิตภัณฑ์:ยาทางการแพทย์
  • วงการธุรกิจ:คลังสินค้าของบริษัทตนเอง
  • หัวข้อปัญหา:การลดภาระผู้ปฏิบัติงาน
  • วิธีการทำงาน: การหยิบทีละชิ้น
  • สินค้า:Projection Picking System(PPS)

ภูมิหลังปัญหา

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ความผิดพลาดในการ Picking
  • ประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันไปเนื่องจากความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานสูงต่ำไม่เท่ากัน

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ไม่ว่าใครก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

  1. แม้แต่เภสัชกรที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็สามารถแยกแยะได้ง่ายว่ายาเก็บไว้ที่ไหน
  2. จำนวนการหยิบผิดลดน้อยลง

เนื้อหาโซลูชั่น

Projection Picking System

สร้าง Pick to Light Systems โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนชั้นจัดเก็บยา ใช้ Image Projection Technology ที่ทำงานเหนือกว่า Light Modules