บริษัทผู้ประกอบกิจการบริการ A

ช่วยให้การทำงานที่รวมสินค้าที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันง่ายขึ้น !

  • รายการผลิตภัณฑ์:สินค้าเบ็ดเตล็ด โรงงานผลิต
  • วงการธุรกิจ:โรงงานผลิต
  • หัวข้อปัญหา:ต้องการป้องกันความผิดพลาด
  • วิธีการทำงาน:การหว่าน

ภูมิหลังปัญหา

  • รวมส่งพรมต่างชนิดให้ลูกค้าเดียวกัน
  • เนื่องจากต้องจำแนกด้วยมือตามรายการ จึงทำให้เสียเวลามากในการทำงานจับคู่สินค้ากับลูกค้าที่สั่ง
  • การใช้เฉพาะรายการมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความผิดพลาดในการจำแนก

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ทำให้การดูแลจัดการข้อมูลง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จในการลดเวลาการทำงาน

  1. ประสบความสำเร็จในการทำข้อมูลการจำแนกให้เป็นระบบได้โดยการติด IC Tag ที่แต่ละสินค้าเพื่อการจัดการ
  2. การจัดการข้อมูลง่ายขึ้นโดยการทำให้เป็นระบบ
  3. สามารถลดระยะเวลาการทำงานและลดความผิดพลาดในการจำแนกได้โดยการใส่สินค้าลงไปในช่องใส่สินค้าที่ดวงไฟติดขึ้น

เนื้อหาโซลูชั่น

Put to Light Systems

อ่าน IC Tag ที่ติดอยู่ที่แต่ละสินค้า และคัดแยกตาม Light Modules ที่สว่างขึ้นซึ่งได้ถูกแบ่งแยกตามแต่ละลูกค้าเอาไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้