บริษัทผู้ประกอบกิจการบริการ B

สามารถจำแนกประเภทสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดโดยไม่ผิดพลาดโดยการใช้ ระบบการอ่านออกเสียงและWireless Display

  • รายการผลิตภัณฑ์:สินค้าเบ็ดเตล็ด
  • วงการธุรกิจ:โรงงานผลิต
  • หัวข้อปัญหา:ต้องการป้องกันความผิดพลาด
  • วิธีการทำงาน:การหว่าน
  • สินค้า:NW Series

ภูมิหลังปัญหา

  • เนื่องจากใช้รายชื่อรายการในการทำงานจำแนก จึงเกิดความผิดพลาดในการจำแนกจากการอ่านผิด
  • เนื่องจากไม่มีบาร์โค้ดที่สินค้าแบรนด์ PB จึงไม่สามารถทำการตรวจสอบสินค้าให้เป็นระบบได้

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

Put to Light ที่ทำงานสัมพันธ์กับ การตรวจสอบสินค้าที่จำแนกด้วยเสียงกับWireless Display

  1. สามารถตรวจสอบได้โดยการอ่านออกเสียงชื่อสินค้าโดยใช้ตัวสังเคราะห์เสียงพูด (text-to-speech engine)
  2. เนื่องจากจำแนกโดยใช้ Wireless Display จึงทำให้สร้างแผนผังที่มีความยืดหยุ่นได้

เนื้อหาโซลูชั่น

Put to Light+การอ่านออกเสียงชื่อสินค้า

ได้เปลี่ยนวิธีการ Picking เป็นTotal Picking&ระบบการหว่านโดยแบ่งตามสถานที่ที่จะส่งสินค้าจากการหยิบตามใบสั่งโดยใช้ Wireless Display สามารถป้องกันความผิดพลาดในการหยิบสินค้าผิดโดยใช้วิธีการออกคำสั่งแบบอ่านออกเสียงชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้