บริษัทผู้ค้าส่งอุปกรณ์เครื่องเขียน A

แบ่งตามบริษัทที่จะส่งสินค้า แบ่งตามร้านค้า หรือ เปลี่ยนเป็น Collection Picking Method & 3 สี/3 คน : จำแนกแบบ Real Multi

 • รายการผลิตภัณฑ์:สินค้าเบ็ดเตล็ด
 • วงการธุรกิจ:คลังสินค้าของบริษัทตนเอง
 • หัวข้อปัญหา:การลดภาระผู้ปฏิบัติงาน
 • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้นการหว่าน
 • สินค้า:JW SeriesMWU Series

ภูมิหลังปัญหา

 • การทำงานจ่ายสินค้าออกที่มีประสิทธิภาพภายใต้แผนผังคลังสินค้าที่ซับซ้อน
 • จำนวนของที่เก็บในคลังมีไม่ต่ำกว่า 7,000 ชิ้น ความถี่ในการจ่ายสินค้าออกแตกต่างกันไป จึงอยากจะปรับปรุงโดยใช้ค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดและไม่ต้องมีกล่องใส่สินค้าพับได้ค้างอยู่ในคลัง
 • ลดจำนวนคนทำงานจ่ายสินค้าออก
 • ลดความผิดพลาดในการจ่ายสินค้าออก
 • ปรับปรุงเพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณการจ่ายสินค้าออก
 • สร้างระบบที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ร้านค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าขนาดเล็กในท้องถิ่น ร้านค้าส่วนตัว จนถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ลดความผิดพลาดในการจ่ายสินค้าออก

 1. ลดจำนวนคนทำงาน (25 คน → 12 คน)
 2. ความผิดพลาดในการจ่ายสินค้าออก เกือบจะเป็น 0
 3. มีกำลังเหลือในการจำหน่ายสินค้าออก สามารถรองรับร้านค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าขนาดเล็กในท้องถิ่น ร้านค้าส่วนตัว จนถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้

เนื้อหาโซลูชั่น

เพิ่ม Multi Put to Light Systems ในวิธีการทำงานในปัจจุบัน

ติดตั้ง PC สำหรับการดูแลจัดการ และเพิ่ม Picking ที่แบ่งตามร้านค้าของแต่ละบริษัทหรือฟังก์ชันให้เลือกวิธีการทำงานเป็น Collection Picking โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบในชั้นสูง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการ Picking ที่แบ่งตามร้านค้าในปัจจุบัน กรณีที่เลือก Collection Picking ได้นำ Put to Light Systems เข้ามาใช้ ข้อมูลที่ได้จาก Collection Picking เท่านั้นจะถูกส่งไปที่ระบบ Put to Light
สร้างพื้นที่ Pick to Light ที่เป็น 1 รายการ/1 สถานที่/1 Light Modules กับพื้นที่ที่ใช้ Light Modules สำหรับหนึ่งชั้นวางของตามความถี่ในการจำหน่ายสินค้าออก เมื่อ Picking เสร็จ จะสแกนบาร์โค้ดของสินค้า และตรวจสอบสินค้าแบบง่าย ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้