บริษัทขายส่งผัก

สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงระยะห่างของตำแหน่งจัดวางตามรายการสิ่งของได้ง่าย !!

  • รายการผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์อาหาร
  • วงการธุรกิจ: คลังสินค้าของบริษัทตนเอง
  • หัวข้อปัญหา:การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
  • สินค้า:MW Series

ภูมิหลังปัญหา

  • ขนาดของตำแหน่งจัดวางของที่จำเป็นแตกต่างกันตามผักแต่ละชนิด ดังนั้นเงื่อนไขที่ต้องมีคือการเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์จะต้องทำได้ง่าย
  • เคยใช้ Pick to Light Systems ของบริษัทอื่น แต่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจัดวางของไม่สามารถทำได้ง่าย ต้องถอดดวงไฟ แล้วเปลี่ยนตำแหน่งจัดวางของทุกครั้งที่มีรายการสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามา

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

จำนวนคนที่ต้องทำงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งจัดวางของลดลงครึ่งหนึ่งจากที่ผ่านมา

  1. การนำ Light Modules ที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ ทำให้ใช้จำนวนคนเพียงครึ่งหนึ่งของที่ผ่านมาในการทำงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งจัดวางของ
  2. สามารถลดลีดไทม์จนถึงวันส่งของได้โดยให้พนักงานพาร์ทไทม์ที่ทำงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งจัดวางของรับหน้าที่ทำงานส่งสินค้าหรือตรวจสอบสินค้า

เนื้อหาโซลูชั่น

Pick to Light Systems ที่ใช้ Light Modules ที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งจัดวางและสถานที่ติดตั้งได้ง่าย

สร้าง Pick to Light Systems ที่ใช้ Light Modules ที่สามารถติดตั้งหรือถอดออกได้ง่ายซึ่งช่วยให้การทำงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งจัดวางของที่จำเป็นต้องทำต่างหากจากการทำงานส่งสินค้าในแต่ละวันกลายเป็นเรื่องง่าย สำหรับรายการสินค้าที่มีปริมาณการจ่ายออกสูงจะใช้ Light Modules ที่มี 3 หลัก ส่วนรายการสินค้าที่มีปริมาณการจ่ายออกไม่เกิน 2 หลัก จะใช้ Light Modules ที่มี 2 หลัก และได้สร้างระบบที่สามารถเปลี่ยน Light Modules ได้ง่ายเมื่อปริมาณการจ่ายออกมีการเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้