บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทำน้ำอุ่นและอุปกรณ์ระบบติดตั้งภายในบ้าน A

การนำ Pick to Light System มาใช้ทำให้ระดับการทำงาน Picking มีมาตรฐาน

  • รายการผลิตภัณฑ์:ชิ้นส่วน
  • วงการธุรกิจ:โรงงานประกอบ
  • หัวข้อปัญหา:การเพิ่มความเร็ว
  • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
  • สินค้า:AW Series

ภูมิหลังปัญหา

  • เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องลดลีดไทม์จนถึงวันส่งมอบสินค้า จึงจำเป็นต้องลดเวลาการทำงาน Picking
  • กลุ่มสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันมีจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในงาน Picking สูง
  • การเข้าออกของพนักงานปฏิบัติงานสูงมาก จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามสามารถ Pickingได้อย่างง่ายดาย

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ประสิทธิภาพการทำงาน Picking สูงขึ้น ลดจำนวนความผิดพลาดในการจำหน่ายของออกลงอย่างมากและทำให้คุณภาพมีความเสถียร

  1. แม้แต่ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่มีความชำนาญก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ผิดพลาดได้โดยเพียงแค่เข้ารับฟังการอธิบายวิธีการทำงานอย่างง่าย ๆ ภาระการฝึกอบรมของหัวหน้าทีมทำงานก็ลดลงเป็นอย่างมาก
  2. สามารถมองเห็นภาพผลการปฏิบัติงานในอุปกรณ์ว่าเมื่อไหร่ ใคร ทำงาน Picking แบบไหน ในกรณีที่เกิดของเสีย ก็สามารถสืบย้อนกลับไปที่ผลการปฏิบัติงานของหน้างานได้อย่างง่ายดาย

เนื้อหาโซลูชั่น

Master of Supply Parts: Pick to Light Software Package

Pick to Light ใช้ซอฟต์แวร์แบบแพ็คเกจที่ติดตั้ง Pick to Light Systems ที่ชั้นวางชิ้นส่วนและช่วยให้ทำงานจำหน่ายของออกจากคลังได้ ผู้ใช้งานสามารถบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย และยังเป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับ Light Modules ได้ตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้