ตัวอย่างและสถานการณ์ที่นำระบบไปใช้งานCase

3PL

คลังสินค้าของบริษัทตนเอง

โรงงานประกอบ