ตัวอย่างและสถานการณ์ที่นำระบบไปใช้งานCase

การหยิบทีละชิ้น

การหว่าน