ตัวอย่างและสถานการณ์ที่นำระบบไปใช้งานCase

การเพิ่มความเร็ว

การป้องกันความผิดพลาด

การลดภาระผู้ปฏิบัติงาน

จำนวนเรื่องที่จะต้องจัดการมีจำนวนมาก