งานนิทรรศการ "METALEX 2018" กรุงเทพ ฯ

Event

Nov. 19, 2018

งานนิทรรศการได้สิ้นสุดลงแล้ว

ช่วงเวลาจัดงาน:
21 - 24 พฤศจิกายน 2561
สถานที่:
Bangkok International Trade and Exhibition Center (ไบเทค บางนา)