ค้นหาจากวงการธุรกิจ3PL

ปัญหาเกี่ยวกับ 3PL 3 อันดับแรก

01

การเพิ่มความเร็ว

การทำงานสัมพันธ์กับอุปกรณ์ลำเลียงและ Sorter

02

ต้องรองรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก

กรุณาปล่อยให้เป็นหน้าที่เราทำการวิเคราะห์การขนส่งกระจายสินค้า

03

การลดภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน

วิเคราะห์โดยเน้นการไม่ให้ถือของและไม่มีการเดิน

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับ 3PL

มีหลายรูปแบบให้เลือก ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานและมีโครงสร้างกันน้ำกระเด็นอย่างง่าย ๆ

ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความไว้วางใจสูงและมีหลายรูปแบบให้เลือก

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานและเป็น Wireless Display ที่สามารถใช้โดยครอบคลุมบริเวณพื้นที่กว้าง

ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความไว้วางใจสูงและมีหลายรูปแบบให้เลือก

ตัวอย่างการนำไปใช้งานเกี่ยวกับ 3PL