ค้นหาจากรายการผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม 3 อันดับแรก

01

สินค้าที่คล้ายคลึงกันมีจำนวนมากเป็นภาระผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก

สแกนบาร์โค้ดของสินค้า และปฏิบัติงานตามคำสั่งของ Light Modules

02

ต้องรองรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก

ใช้งาน Sorter ร่วมกับ Light Modules

03

ต้องบรรจุหีบห่อใหม่อีกครั้งหลังจากจำแนกเสร็จแล้ว

  • นำการคำนวณปริมาตรมาใช้
  • ใช้วิธีการบรรจุลงกล่องจนเต็ม

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับเครื่องนุ่งห่ม

มีหลายรูปแบบให้เลือก ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานและมีโครงสร้างกันน้ำกระเด็นอย่างง่าย ๆ

ปรับเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งได้ง่ายด้วยระบบการติดตั้งแบบ One-touch hook

สามารถติดตั้งที่ตำแหน่งจัดวางของที่แคบได้

ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความไว้วางใจสูงและมีหลายรูปแบบให้เลือก

ตัวอย่างการนำไปใช้งานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม