ค้นหาจากวงการธุรกิจโรงงานประกอบ

ปัญหาเกี่ยวกับโรงงานประกอบ 3 อันดับแรก

01

ลดลีดไทม์

ใช้ Pick to Light ที่ไม่ต้องดูกระดาษ

02

จัดการประวัติการทำงาน

ใช้ Smart Card

03

ลดความผิดพลาดในการ Picking

ใช้ฟังก์ชัน Poka-Yoke

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับโรงงานประกอบ

Light Modules ที่สามารถใช้ในหน้างานที่ต้องจัดการชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมาก

อุปกรณ์ I/F เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

จัดเตรียมรูปแบบการติดตั้งไว้ 3 ชนิด

สามารถปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการกระบวนการที่ไม่ต้องใช้กระดาษได้

ตัวอย่างการนำไปใช้งานเกี่ยวกับโรงงานประกอบ