ค้นหาจากรายการผลิตภัณฑ์ สินค้าเบ็ดเตล็ด

ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าเบ็ดเตล็ด 3 อันดับแรก

01

รูปร่างและขนาดของสินค้าแต่ละชิ้นแตกต่างกันอย่างมาก

ปรับปรุงวิธีการดูแลจัดการสถานที่

02

ต้องการลดภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ใช้งานระบบขนย้ายร่วมกับ Light Modules

03

จำนวนรายการสินค้าที่เก็บรักษามีจำนวนมาก

กรุณาปล่อยให้เป็นหน้าที่เราทำการวิเคราะห์การขนส่งกระจายสินค้า

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับสินค้าเบ็ดเตล็ด

มีหลายรูปแบบให้เลือก ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานและมีโครงสร้างกันน้ำกระเด็นอย่างง่าย ๆ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานและเป็น Wireless Display ที่สามารถใช้โดยครอบคลุมบริเวณพื้นที่กว้าง

Multi Display ชนิดมีสาย

ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความไว้วางใจสูงและมีหลายรูปแบบให้เลือก

ตัวอย่างการนำไปใช้งานเกี่ยวกับสินค้าเบ็ดเตล็ด