ค้นหาจากวิธีการทำงานการผลิตแบบเซลล์

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำในการผลิตแบบเซลล์

Light Modules ที่สามารถใช้ในหน้างานที่ต้องจัดการชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมาก

สามารถปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการกระบวนการที่ไม่ต้องใช้กระดาษได้

มาพร้อมเซนเซอร์และไม่มีช่องแสดงหลักเลขและทำ Poka-Yoke ได้

อุปกรณ์ I/F เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก