ค้นหาจากวิธีการทำงานการหว่าน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำในการหว่าน

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานและเป็น Wireless Display ที่สามารถใช้โดยครอบคลุมบริเวณพื้นที่กว้าง

Multi Display ชนิดมีสาย

มีหลายรูปแบบให้เลือก ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานและมีโครงสร้างกันน้ำกระเด็นอย่างง่าย ๆ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานและเป็น Wireless Display ที่สามารถใช้โดยครอบคลุมบริเวณพื้นที่กว้าง

ตัวอย่างการนำไปใช้งานเกี่ยวกับวิธีการหว่าน