ค้นหาจากวงการธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 อันดับแรก

01

รองรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก

ใช้ MWU Series ที่แม้แต่พนักงานมือใหม่ก็สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือสูง

02

ใช้คนน้อยลง

ทำงานสัมพันธ์กับอุปกรณ์อัตโนมัติภายนอกที่ใช้ Light Modules กับ I/O

03

การเพิ่มความเร็ว

ใช้งาน Pick to Light ที่ไม่ซับซ้อนร่วมกับ Handy

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Poka-Yoke GATE MODULES

จัดเตรียมรูปแบบการติดตั้งไว้ 3 ชนิด

ดูสะอาดตาด้วยสีขาวน้ำนม

ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความไว้วางใจสูงและมีหลายรูปแบบให้เลือก

เหมาะสมที่สุดกับชั้นที่มีตำแหน่งจัดวางของเล็ก