ค้นหาจากรายการผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร

ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 3 อันดับแรก

01

รองรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก

ใช้ Collection Picking กับการหว่าน

02

การเพิ่มความเร็ว

ใช้ Multi Display 5 สีที่สามารถทำงานพร้อมกันหลายคนหรือทำงานหลายรายการในเวลาเดียวกัน

03

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ใช้ Weight Assort System (WAS)

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

มีหลายรูปแบบให้เลือก ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานและมีโครงสร้างกันน้ำกระเด็นอย่างง่าย ๆ

Light Modules ที่ติดตั้งหรือถอดออกได้ง่ายด้วยระบบการติดตั้งแบบ One-touch hook

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานและเป็น Wireless Display ที่สามารถใช้โดยครอบคลุมบริเวณพื้นที่กว้าง

ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความไว้วางใจสูงและมีหลายรูปแบบให้เลือก

ตัวอย่างการนำไปใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร