ค้นหาจากหัวข้อปัญหาการจัดการประวัติการทำงาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำในการจัดการประวัติการทำงาน

Light Modules ที่สามารถใช้ในหน้างานที่ต้องจัดการชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมาก

สามารถปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการกระบวนการที่ไม่ต้องใช้กระดาษได้

มีหลายรูปแบบให้เลือก ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานและมีโครงสร้างกันน้ำกระเด็นอย่างง่าย ๆ

อุปกรณ์ I/F เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก