ค้นหาจากรายการผลิตภัณฑ์ ยาทางการแพทย์

ปัญหาเกี่ยวกับยาทางการแพทย์ 3 อันดับแรก

01

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ใช้ Smart Card

02

ลดความผิดพลาดในการ Picking

ใช้ Projection Picking

03

ต้องการทำให้ความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดจากความแตกต่างในความชำนาญหมดสิ้นไป

ใช้ MWU Series ที่แม้แต่พนักงานมือใหม่ก็สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับยาทางการแพทย์

ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Light Modules

เหมาะสมที่สุดสำหรับชั้นที่มีตำแหน่งจัดวางของเล็ก

ดูสะอาดตาด้วยสีขาวน้ำนม

ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความไว้วางใจสูงและมีหลายรูปแบบให้เลือก