ค้นหาจากวงการธุรกิจคลังสินค้าของบริษัทตนเอง

ปัญหาเกี่ยวกับคลังสินค้าของบริษัทตนเอง 3 อันดับแรก

01

รองรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก

เปลี่ยนระบบ Picking ตามจำนวนร้านค้าและปริมาณสินค้าที่จะส่ง (การใช้งานร่วมระหว่าง Pick to Light/Put to Light)

02

การตกค้างของกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับใช้ส่งสินค้า

คิดวิธีการปรับปรุงเพื่อให้ไหลไปตามอุปกรณ์ลำเลียงได้อย่างราบรื่น

03

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ใช้ Block Relay Pick to Light

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับคลังสินค้าของบริษัทตนเอง

มีหลายรูปแบบให้เลือก ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานและมีโครงสร้างกันน้ำกระเด็นอย่างง่าย ๆ

ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความไว้วางใจสูงและมีหลายรูปแบบให้เลือก

Multi Display ชนิดมีสาย

ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความไว้วางใจสูงและมีหลายรูปแบบให้เลือก

ตัวอย่างการนำไปใช้งานเกี่ยวกับคลังสินค้าของบริษัทตนเอง