Visible RFIDSmart Cards

การ์ดที่มี ID ซึ่งใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเขียนเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่จะแสดงรวมถึงบาร์โค้ดโดยใช้การสื่อสารสนามใกล้ (Near Field Communication: NFC) สามารถเขียนเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนสมาร์ทโฟนได้ด้วย

“Visible RFID” จะใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดภาระสิ่งแวดล้อมจากการใช้และทิ้งฉลากกระดาษ ยิ่งไปกว่านั้นยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงไปอย่างมาก จะดำรงสภาพการแสดงข้อมูลโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเลยแม้แต่นิดเดียวยกเว้นตอนที่ทำการเขียนเปลี่ยนแปลงเนื้อหา Handy Terminal เกือบทุกประเภทสามารถอ่านบาร์โค้ดที่ต้องการแสดงได้ จึงสามารถนำไปใช้กับระบบที่มีอยู่แล้วได้ทันที

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Smart Card สามารถสอบถามได้ที่นี่

ติดต่อสอบถาม

สิ่งที่สามารถทำได้โดยใช้ Smart Card

สามารถดูแลจัดการประวัติการทำงานได้โดยไม่ใช้กระดาษแบบเรียลไทม์โดยการแปลงใบสั่งผลิตให้เป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์

ได้ทำใบสั่งผลิตที่เป็นกระดาษให้เป็น Smart Card ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลเพราะจะแสดงให้เห็นตลอดเวลาโดยไม่มีดับแม้จะไม่มีไฟฟ้าไหล เนื่องจากจะอ่าน ID บน Smart Card ตอนที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น จึงสามารถดูแลจัดการประวัติการทำงานได้แบบเรียลไทม์

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

งานผลิตทั้งหมด (งานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ละเอียดอ่อน)

วัตถุประสงค์

 • ไม่ใช้กระดาษ
 • แปลงเป็นข้อมูลในทันที
 • การสืบทวนแหล่งที่มา (traceability)
 • ลดข้อผิดพลาดจากการเขียนด้วยมือ

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • ลดปริมาณขยะเนื่องจากใบสั่งผลิตที่เป็นกระดาษจะหมดไป
 • ผู้ปฏิบัติงานจะทำความเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นในแต่ละขั้นตอน ทุกอย่างจะถูกแปลงเป็นข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยลดต้นทุนเนื่องจากจะไม่มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนด้วยมือ

ลดเวลาการรอจ่ายเงินโดยนำไปใช้ในการคิดเงินภายในร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ขณะรอจ่ายเงินในร้านซูชิสายพาน พนักงานร้านจะสแกนจานที่ติดตั้ง RFID โดยใช้ Handy Terminal จะนับดูว่ารับประทานกี่จานและเขียนข้อมูลลงใน Smart Card ต่อหน้าลูกค้า จำนวนจานและจำนวนเงินรวมทั้งหมดจะถูกแสดงบนส่วนแสดงผลของ Smart Card (กระดาษอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้ก่อนที่จะนำ Smart Card ไปที่เครื่องคิดเงิน ที่เครื่องคิดเงิน จะอ่าน Smart Card ในการคิดเงิน

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

ร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

วัตถุประสงค์

 • ไม่ใช้กระดาษ
 • ลดเวลาการรอจ่ายเงิน

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นและลดขั้นตอนยุ่งยากของทางร้านค้า
 • เนื่องจากลูกค้าจะเตรียมเงินที่จะจ่ายเอาไว้ล่วงหน้า ทางร้านค้าจึงสามารถลดระยะเวลาในการเก็บเงินที่เครื่องคิดเงินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

ปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยการใช้ในการขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์และยาทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล

ติดตั้ง Smart Card ที่ลังขนาดใหญ่สำหรับใส่อุปกรณ์การแพทย์หรือชุดเสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลโดยจะใช้แทนฉลากกระดาษ

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

 • ปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่จะพิมพ์ลงในฉลากกระดาษ
 • ลดขั้นตอนยุ่งยากในการทำลายทิ้งและลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • สามารถลบข้อมูลส่วนตัวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วหลังจากที่ใช้แล้ว (หลังจากขนเสร็จแล้ว)
 • แม้จะลบการแสดงข้อมูลไปแล้ว ยังสามารถดูแลจัดการและเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้

สามารถนำทางได้อย่างราบรื่นเมื่อใช้เป็นการ์ดเข้ารับการตรวจในการตรวจสุขภาพ

สามารถใช้เป็นการ์ดที่ให้ผู้ป่วยถือเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายหรือตรวจสุขภาพ

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

 • ปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่จะพิมพ์ลงในฉลากกระดาษ
 • ลดขั้นตอนยุ่งยากในการทำลายทิ้งและลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • สำหรับผู้ป่วยแล้ว เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงไม่สร้างความรำคาญขณะเคลื่อนที่และไม่สร้างความกังวลในการใช้
 • สามารถลบข้อมูลส่วนตัวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วหลังจากที่ใช้แล้ว
 • แม้จะลบการแสดงข้อมูลไปแล้ว ยังสามารถดูแลจัดการและเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้

สามารถมองเห็นประวัติการทำงาน (ทำให้มองเห็นภาพ) เมื่อใช้ในการดูแลจัดการสถานที่ (การดูแลจัดการการทำความสะอาด)

ติดตั้ง Smart Card แทนการใช้กระดาษบันทึกที่มักจะติดอยู่ที่ฝาผนัง เมื่อผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดเสร็จแล้ว จะใช้สมาร์ทโฟนแนบกับ Smart Card เพื่อทำการบันทึก

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

ร้านค้าทั่วไป สถานที่สาธารณะ ตึกให้เช่า อาคารสำนักงาน บริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้สามารถมองเห็นประวัติการทำงาน (Visualization)
 • แปลงประวัติการทำงานเป็นข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์
 • ดูแลจัดการผู้ปฏิบัติงาน

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

ก่อนนำระบบนี้มาใช้ เนื่องจากการบันทึกการทำความสะอาดจะเขียนลงกระดาษที่ติดไว้ที่ฝาผนัง จะมีบางกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทำความสะอาดตามเวลาที่กำหนดไว้และเขียนบันทึกลงในกระดาษบันทึกรวดเดียว จากการใช้งานสมาร์ทโฟนที่สามารถเจาะจงสถานที่และตัวผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดได้ด้วย Smart Card ที่มี ID เฉพาะตัว ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลการทำงานที่เที่ยงตรงได้

ใช้เป็นแผ่นสะสมแสตมป์แรลลี่ สนุกสนานไปพร้อมกับนำชมสถานปฏิบัติงานผ่านเทคโนโลยี IT

ใช้ Visible RFID Smart Card เป็นแผ่นสะสมแสตมป์แรลลี่ใน “งานทัศนศึกษาบริษัทสำหรับเด็ก”
นำเสนอสภาพแวดล้อมที่สามารถสนุกกับเทคโนโลยี “Visible RFID” ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเกม พร้อมกับสัมผัสถึง IT อย่างใกล้ตัว

กลไกของแสตมป์แรลลี่

 1. แสดงแผ่นสะสมแสตมป์แรลลี่บน Smart Card
 2. เตรียม Reader/Writer ไว้ที่เช็คพอยท์ของแต่ละนิทรรศการ
 3. เมื่อแตะ Smart Card กับ Reader/Writer จะเขียนข้อมูลเป็นแผ่นสะสมที่ได้ประทับตราแสตมป์แล้ว

ผู้นำระบบไปใช้: NTT DATA INTRAMART CORPORATION

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

บริษัททั่วไป, สถานประกอบการเชิงพาณิชย์, สถาบันเกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 • ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้กระดาษ
 • กระตุ้นความสนใจในเทคโนโลยี IT ให้แก่เด็ก ๆ
 • ทำให้มองเห็นประวัติการทำงาน (ทำให้มองเห็นภาพ)
 • แปลงประวัติการทำงานเป็นข้อมูลอย่างเรียลไทม์

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • การเลิกใช้กระดาษช่วยลดขยะ เป็นการเรียกร้องความใส่ใจใน ECO ต่อผู้เข้าร่วมงาน
 • การผสมผสานระหว่างความสนุกสนานของแสตมป์แรลลี่เข้ากับเทคโนโลยี “Visible RFID” ช่วยให้สามารถถ่ายทอดความน่าสนใจของเทคโนโลยี IT ให้แก่เด็ก ๆ ได้สำเร็จ
 • หลังจากใช้งานสามารถลบชื่อของเด็ก ๆ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ได้อย่างง่ายดาย

ใช้จัดการรับรองผู้มาติดต่อโดยใช้เป็นบัตรเข้าภายในอาคารสำหรับผู้มาเยือน - ระบบการ์ดผู้มาติดต่อ

ใช้ Smart Card รับข้อมูลผู้มาติดต่อและใช้เป็นบัตรอนุญาตเข้าภายในอาคาร
ผู้มาติดต่อจะป้อนข้อมูล ได้แก่ ชื่อบริษัท ชื่อสกุลของตน และชื่อของผู้ที่ต้องการเข้าพบ และจะถ่ายรูปใบหน้า ระบบจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นลงใน Smart Card
และใช้เป็นบัตรอนุญาตเข้าภายในอาคาร การบันทึกจะทำโดยการแตะ (วาง) บนอุปกรณ์อ่านและเขียน
เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าพบแล้ว ผู้ให้การต้อนรับจะใช้อุปกรณ์ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในห้องประชุมแตะบัตรอนุญาตเข้าภายในอาคาร (Smart Card) เพื่อบันทึกการเสร็จสิ้นการประชุม
หลังจากที่เสร็จสิ้นการเข้าพบแล้ว ระบบรับรองผู้มาติดต่อจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

บริษัทและหน่วยงานทุกประเภท

วัตถุประสงค์

 • ไม่ต้องเก็บบันทึกผู้เข้าภายในอาคารที่เขียนด้วยมือ เป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช้กระดาษ
 • จัดการการเข้าออกของผู้มาติดต่อ

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • จัดการข้อมูลของผู้มาติดต่อในรูปแบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ จึงไม่ต้องกังวลว่าผู้มาติดต่อคนอื่นจะเห็นข้อมูลนั้น
 • สามารถตรวจดูได้ว่าผู้มาติดต่อได้เข้าพบจริง
 • ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษในการทำบันทึกผู้เข้าภายในอาคาร แต่จัดการเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้
 • การใช้งานร่วมกับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้รักษาพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยได้
 • สามารถสร้างระบบรับรองผู้มาติดต่อที่ง่าย สะดวกสบายสำหรับผู้มาติดต่อ และเป็นระบบที่ปลอดภัยแม้จะไม่มีพนักงานต้อนรับสำหรับผู้รับรอง
 • สามารถจองการเข้ามาติดต่อได้ด้วย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Smart Card สามารถสอบถามได้ที่นี่

ติดต่อสอบถาม