Visible RFIDSmart Cards

การ์ดที่มี ID ซึ่งใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเขียนเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่จะแสดงรวมถึงบาร์โค้ดโดยใช้การสื่อสารสนามใกล้ (Near Field Communication: NFC) สามารถเขียนเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนสมาร์ทโฟนได้ด้วย

“Visible RFID” จะใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดภาระสิ่งแวดล้อมจากการใช้และทิ้งฉลากกระดาษ ยิ่งไปกว่านั้นยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงไปอย่างมาก จะดำรงสภาพการแสดงข้อมูลโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเลยแม้แต่นิดเดียวยกเว้นตอนที่ทำการเขียนเปลี่ยนแปลงเนื้อหา Handy Terminal เกือบทุกประเภทสามารถอ่านบาร์โค้ดที่ต้องการแสดงได้ จึงสามารถนำไปใช้กับระบบที่มีอยู่แล้วได้ทันที

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Smart Card สามารถสอบถามได้ที่นี่

ติดต่อสอบถาม

สิ่งที่สามารถทำได้โดยใช้ Smart Card

สามารถดูแลจัดการประวัติการทำงานได้โดยไม่ใช้กระดาษแบบเรียลไทม์โดยการแปลงใบสั่งผลิตให้เป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์

ได้ทำใบสั่งผลิตที่เป็นกระดาษให้เป็น Smart Card ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลเพราะจะแสดงให้เห็นตลอดเวลาโดยไม่มีดับแม้จะไม่มีไฟฟ้าไหล เนื่องจากจะอ่าน ID บน Smart Card ตอนที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น จึงสามารถดูแลจัดการประวัติการทำงานได้แบบเรียลไทม์

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

งานผลิตทั้งหมด (งานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ละเอียดอ่อน)

วัตถุประสงค์

 • ไม่ใช้กระดาษ
 • แปลงเป็นข้อมูลในทันที
 • การสืบทวนแหล่งที่มา (traceability)
 • ลดข้อผิดพลาดจากการเขียนด้วยมือ

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • ลดปริมาณขยะเนื่องจากใบสั่งผลิตที่เป็นกระดาษจะหมดไป
 • ผู้ปฏิบัติงานจะทำความเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นในแต่ละขั้นตอน ทุกอย่างจะถูกแปลงเป็นข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยลดต้นทุนเนื่องจากจะไม่มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนด้วยมือ

ลดเวลาการรอจ่ายเงินโดยนำไปใช้ในการคิดเงินภายในร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ขณะรอจ่ายเงินในร้านซูชิสายพาน พนักงานร้านจะสแกนจานที่ติดตั้ง RFID โดยใช้ Handy Terminal จะนับดูว่ารับประทานกี่จานและเขียนข้อมูลลงใน Smart Card ต่อหน้าลูกค้า จำนวนจานและจำนวนเงินรวมทั้งหมดจะถูกแสดงบนส่วนแสดงผลของ Smart Card (กระดาษอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้ก่อนที่จะนำ Smart Card ไปที่เครื่องคิดเงิน ที่เครื่องคิดเงิน จะอ่าน Smart Card ในการคิดเงิน

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

ร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

วัตถุประสงค์

 • ไม่ใช้กระดาษ
 • ลดเวลาการรอจ่ายเงิน

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นและลดขั้นตอนยุ่งยากของทางร้านค้า
 • เนื่องจากลูกค้าจะเตรียมเงินที่จะจ่ายเอาไว้ล่วงหน้า ทางร้านค้าจึงสามารถลดระยะเวลาในการเก็บเงินที่เครื่องคิดเงินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

ปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยการใช้ในการขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์และยาทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล

ติดตั้ง Smart Card ที่ลังขนาดใหญ่สำหรับใส่อุปกรณ์การแพทย์หรือชุดเสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลโดยจะใช้แทนฉลากกระดาษ

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

 • ปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่จะพิมพ์ลงในฉลากกระดาษ
 • ลดขั้นตอนยุ่งยากในการทำลายทิ้งและลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • สามารถลบข้อมูลส่วนตัวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วหลังจากที่ใช้แล้ว (หลังจากขนเสร็จแล้ว)
 • แม้จะลบการแสดงข้อมูลไปแล้ว ยังสามารถดูแลจัดการและเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้

สามารถนำทางได้อย่างราบรื่นเมื่อใช้เป็นการ์ดเข้ารับการตรวจในการตรวจสุขภาพ

สามารถใช้เป็นการ์ดที่ให้ผู้ป่วยถือเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายหรือตรวจสุขภาพ

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

 • ปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่จะพิมพ์ลงในฉลากกระดาษ
 • ลดขั้นตอนยุ่งยากในการทำลายทิ้งและลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • สำหรับผู้ป่วยแล้ว เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงไม่สร้างความรำคาญขณะเคลื่อนที่และไม่สร้างความกังวลในการใช้
 • สามารถลบข้อมูลส่วนตัวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วหลังจากที่ใช้แล้ว
 • แม้จะลบการแสดงข้อมูลไปแล้ว ยังสามารถดูแลจัดการและเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้

สามารถมองเห็นประวัติการทำงาน (ทำให้มองเห็นภาพ) เมื่อใช้ในการดูแลจัดการสถานที่ (การดูแลจัดการการทำความสะอาด)

ติดตั้ง Smart Card แทนการใช้กระดาษบันทึกที่มักจะติดอยู่ที่ฝาผนัง เมื่อผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดเสร็จแล้ว จะใช้สมาร์ทโฟนแนบกับ Smart Card เพื่อทำการบันทึก

ประเภทของงานที่เข้าข่าย

ร้านค้าทั่วไป สถานที่สาธารณะ ตึกให้เช่า อาคารสำนักงาน บริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้สามารถมองเห็นประวัติการทำงาน (Visualization)
 • แปลงประวัติการทำงานเป็นข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์
 • ดูแลจัดการผู้ปฏิบัติงาน

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

ก่อนนำระบบนี้มาใช้ เนื่องจากการบันทึกการทำความสะอาดจะเขียนลงกระดาษที่ติดไว้ที่ฝาผนัง จะมีบางกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทำความสะอาดตามเวลาที่กำหนดไว้และเขียนบันทึกลงในกระดาษบันทึกรวดเดียว จากการใช้งานสมาร์ทโฟนที่สามารถเจาะจงสถานที่และตัวผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดได้ด้วย Smart Card ที่มี ID เฉพาะตัว ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลการทำงานที่เที่ยงตรงได้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Smart Card สามารถสอบถามได้ที่นี่

ติดต่อสอบถาม